“Eleverna i Upplands Väsby förtjänar en bättre skola. Det är valets viktigaste fråga för mig”

–Mathias Bohman

“Eleverna i Upplands Väsby förtjänar en bättre skola. Det är valets viktigaste fråga för mig”

–Mathias Bohman

Ett lekfullt besök -Breddenskolan

Publicerat den April 17, 2015

Våra barn och ungas framtid börjar i skolan. Igår träffade jag elever på Breddenskolan för att lyssna in deras tankar och idéer om hur skolan kan förbättras.
mbblogg3
Eleverna visade bland annat hur skolgårdarna kan bli mer användbara och lekfulla.
mbblogg2
Det var ett lekfullt besök på Breddenskolan med givande och inspirerande samtal som jag tar med mig till det politiska arbetet. Här i Väsby finns en stor potential att utveckla våra skolor och sätta barnens kunskap först. De senaste åtta åren har skolresultaten i Väsby sjunkit och jag vill se att alla elever blir godkända och att de trivs i sin skolmiljö.

mbblogg1

Lyft skolan – bra studiebesök i Linköping

Publicerat den August 29, 2014

Bra modeller för kvalitetsmätning, uppföljning och för att sprida kunskap och positiva exempel mellan förskolor och skolor. Det är exempel på vad jag tar med mig från dagens studiebesök i Linköping för att lyfta skolresultaten i Upplands Väsby.

Tillsammans mbild-3ed gruppledare från partier från Alliansen och oppositionen fick jag idag förmånen att göra flera studiebesök i Linköping. Det är otroligt intressant och givande att se vilka framgångsfaktorer som andra kommuner har identifierat för att lyfta resultaten i skolan. Linköping har tagit stora steg i skolutvecklingen de senaste åren med stigande skolresultat som följd och är i likhet med Sollentuna en intressant kommun att studera på området.

Det går självfallet inte att göra någon blåkopia på hur andra kommuner har gjort för att lyckas i sitt arbete med skolorna, men klart är att det finns en hel del att lära av och inspireras av när det gäller Linköpings arbete för att få alla elever att lyckas i skolan. Kommunens modeller för kvalitetsmätning och uppföljning är ett exempel på områden där Upplands Väsby har en hel del att lära. Dels i fråga om hur skolorna samlar in sin information, dels i fråga om hur informationen presenteras. Linköpings kommun jobbar enträget, steg för steg för att nå sina mål och skapa överskådliga och tydliga presentationer som gör att budskapet får fäste i organisationen.

Publicerat i: / Kommentera

Väljarna i Upplands Väsby vill ha förändring

Publicerat den August 28, 2014

En majoritet av väljarna i Upplands Väsby, 51 procent, vill inte ge Alliansen förnyat förtroende. Det visar en opinionsmätning, där väsbyborna fått frågan om hur de vill att kommunen ska styras de kommande åren.

Skärmdump 2014-08-28 08.48.33Det är glädjande att det finns ett tryck för förändring i Upplands Väsby och att väsbyborna föredrar satsningar på skolan och en välfärd vi kan vara stolta över före nya skattesänkningar.

Samtidigt är det viktigt att inte slå sig till ro. Mycket kan hända fram till valdagen. Det räcker inte med att invånarna vill ha en förändring, de som vill ha det behöver också gå och rösta. Därför gäller det att in i det sista, fram till den sista minuten av valrörelsen samtala med väsbyborna och uppmana till att rösta.

Läs mer om opinionsmätningen i Vi i Väsby.

 

 

 

Förtidsrösta idag!

Publicerat den August 27, 2014

Idag inleddes förtidsröstningen inför valet 14 september. Tillsammans med Ann-Christin Jyttner, som bland annat kandiderar till leda kultur- och fritidsnämnden och till landstingsfullmäktige, förtidsröstade jag idag. Till min stora glädje var det ett stort tryck och ett stort intresse för förtidsröstningen, hoppas att det fortsätter så. Vi går mot ett jämnt val på många håll i landet där det blir otroligt viktigt att alla som vill att socialdemokraterna ska forma framtidens Upplands Väsby går från ord till handling och röstar. Gör som mig och Ann-Christin Jyttner förtidsrösta idag!

 

Förtidsröstning

16,5 miljoner till Väsbys lärare i s-satsning

Publicerat den August 19, 2014

3,5 miljarder miljarder i investering för att höja lärarutbildningens kvalitet och läraryrkets attraktivitet. Det vallöftet presenterade Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan under gårdagen. För Upplands Väsby innebär skolsatsningen 16,5 miljoner kronor mer till en särskild satsning på lärarna. Utöver det satsar Socialdemokraterna i 3 miljoner på höjda lärarlöner. S i Väsby satsar därmed årligen 19,5 miljoner mer än Moderaterna i Väsby direkt på läraryrkets löner, kvalitet och attraktivitet.

Framtidsreformen för läraryrket har tydligt fokus:

– Höja lärarutbildningens kvalitet.

– Höja läraryrkets attraktivitet.

Tack för ikväll!

Publicerat den

Ikväll fortsatte vi att knacka dörr i Brunnby-Vik. Ännu en lyckad dörrknackning där vi samtalade med 50 personer, varav många visade ett stort engagemang för hur Väsby kan bli bättre.

Dörrknackning

10 000 väljarsamtal i Väsby

Publicerat den August 18, 2014

Socialdemokraternas mål i Upplands Väsby är 10 000 samtal med väljarna under supervalåret (EU-valet + valet 14 september). Ikväll har vi samtalat med 94 väljare i Brunnby-Vik om viktiga framtidsfrågor för väljarna. Bra samtal och ett stort intresse för politiken och utvecklingen av kommunen. Tack för ikväll Anki Jyttner, Gert Lindström, Lotta Lind, Bosse Engman, Tobias Engman och tack för förstärkningen, Björn von Sydow, tidigare försvarsminister och talman, för stödet.

Väljarsamtal i Upplands Väsby

Lyckad valupptakt i Upplands Väsby

Publicerat den August 14, 2014

Bra tal Mikael Damberg, vacker regnbåge och 200 Väsbybor på plats. Tack alla för en bra s-valupptakt i Upplands Väsby. Det ger energi inför valet. Mitt fokus under talet låg på skolan, jobben, vården och nya bostäder. Upplands Väsby kan bättre. Läs talet här: Valupptakt i Upplands Väsby

Stefan Löfvens sommartal

Publicerat den August 10, 2014

Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven höll ett engagerat och ideologiskt sommartal i Vasaparken, Stockholm. Mot bakgrund av de stora behoven inom skolan är jag glad att Stefan Löfven talade om jämlik skola och om att göra gymnaseiskolan obligatorisk. I juni presenterade Arbetsförmedlingen en rapport där myndigheten beskrev att personer som lämnar skolan utan att fullfölja gymnasiet får allt svårare att få jobb. Att göra gymnasieskolan obligatorisk är ett viktigt steg för att fler ska kunna få jobben de drömmer om. Redan nu måste satsningar göras för att lyfta resultaten i grundskolan så att fler blir behöriga till gymnasiet. Idag är över var femte elev som lämnar gymnasiet obehörig till gymnasiet, det är orimligt.

bild

 

 

Här hittar du hela sommartalet:

http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2014/Sommartal-/

S-satsning ger 55 nya jobb i Väsby

Publicerat den August 8, 2014

äldrakurvan Rekryteringsbehovet till äldreomsorgen kommer att öka de kommande åren och det blir brist på utbildade undersköterskor. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten hög och många ungdomar fastnar i långtidsarbetslöshet. Jag välkomnar socialdemokraternas nationella vallöfte om att stärka bemanningen i äldreomsorgen. Satsningar på välfärden är viktigare än nya skattesänkningar.

För Upplands Väsbys del innebär satsningen 55 nya jobb i kommunen. Förslaget möter de långsiktiga rekryteringsbehoven i välfärden och samtidigt ge unga arbetslösa jobb och utbildning inom ett framtidsyrke. Totalt vill socialdemokraterna investera 2,8 miljarder kronor i traineejobb för 20 000 ungdomar i äldre- och funktionshinderomsorgen, inom ramen för yrkesintroduktionsavtal. Jobben kombineras med relevant yrkesutbildning, främst utbildning till undersköterska.